خرید و رهن و اجاره

خریـــــــد، رهـــــــن و اجـــــــاره

لوتوس مال با امکانات عالی و مزایای بسیار، دارای مغازه‌های بزرگ و کوچک مناسب برای هر فروشنده‌ای است

واحـــــــــدهــــــا

تجاری
کد واحد: ۴۲۴متراژ: ۵۳موقعیت: طبقه دوم
قیمت رهن و اجاره: لطفا تماس بگیرید
تجاری
کد واحد: ۶۶۶متراژ: ۳۰موقعیت: طبقه دوم
قیمت رهن و اجاره: لطفا تماس بگیرید
تجاری
کد واحد: ۴۲۰متراژ: ۱۸موقعیت: همکف
قیمت رهن و اجاره: لطفا تماس بگیرید
تجاری
کد واحد: ۴۱۵متراژ: ۱۰موقعیت: طبقه دوم
قیمت رهن و اجاره: لطفا تماس بگیرید
تجاری
کد واحد: ۵۳۷متراژ: ۳۵موقعیت: طبقه دوم
قیمت رهن و اجاره: لطفا تماس بگیرید
تجاری
کد واحد: ۷۷۷متراژ: ۱۵موقعیت: طبقه دوم
قیمت رهن و اجاره: لطفا تماس بگیرید