/img/fastFood-image.e1074080.jpg

امکانات مجتمع تجاری لوتوس

لوتوس مال برای رفاه و راحتی شما عزیزان امکاناتی فراهم نموده است تا یک تجربه خوب و عالی را تجربه نمایید.

رستوران فود کورت

لوتوس مال فود کورت

رستوران فود کورت

لوتوس مال فود کورت

فود کورت

مجموعه فودکورت لوتوس مال با مساحتی بیش از ۶۰۰۰ مترمربع در ۱۵ غرفه و ۲۰۰۰ متر مربع فضای مشاع و همچنین ۲۰۰۰ متر مربع فضای روف گاردن با طراحی خاص در طبقه دوم قرار گرفته است. فودکورت مجتمع لوتوس مال مجهز به آزمایشگاه اختصاصی جهت نظارت کیفی و بهداشتی می باشد و همچنین دارای فضای پشتیبانی جداگانه جهت آماده‌سازی مواد اولیه‌ی غرفه‌ها می‌باشد امکان فضایی مدرن و آراسته به آجر نسوز و چوب در روف گاردن و بالکن بزرگ طبقه‌ی دوم وجه تمایز دیگری است که آماده‌ی بهره‌برداری از آن می‌باشد