/img/fastFood-image.e1074080.jpg

امکانات مجتمع تجاری لوتوس

لوتوس مال برای رفاه و راحتی شما عزیزان امکاناتی فراهم نموده است تا یک تجربه خوب و عالی را تجربه نمایید.

فود کورت

مجموعه فودکورت لوتوس مال با مساحتی بیش از ۶۰۰۰ مترمربع در ۱۵ غرفه و ۲۰۰۰ متر مربع فضای مشاع و همچنین ۲۰۰۰ متر مربع فضای روف گاردن با طراحی خاص در طبقه دوم قرار گرفته است. فودکورت مجتمع لوتوس مال مجهز به آزمایشگاه اختصاصی جهت نظارت کیفی و بهداشتی می باشد و همچنین دارای فضای پشتیبانی جداگانه جهت آماده‌سازی مواد اولیه‌ی غرفه‌ها می‌باشد امکان فضایی مدرن و آراسته به آجر نسوز و چوب در روف گاردن و بالکن بزرگ طبقه‌ی دوم وجه تمایز دیگری است که آماده‌ی بهره‌برداری از آن می‌باشد